Obec Heřmanice
Obec Heřmanice okr. Náchod

Jsme v půlce! …aneb 2 roky po volbách

Ohlednutí za uplynulým rokem

Opět Vám přinášíme souhrn věcí, které se v naší obci podařilo změnit.

Proběhla rekonstrukce jednoho z uvolněných bytů na čp. 15 v Heřmanicích. Došlo kPůvodní kuchyň zateplení a snížení stropů v celém bytě pomocí sádrokartonových podhledů. Dále byla zrušena jedna vnitřní příčka a vznikla tak krásná prostorná místnost. V této místnosti bylo nutné srovnat výšky podlah, které byly do té doby rozdílné. Tento oříšek se nám s ohledem na nosnost stropní konstrukce podařil vyřešit pomocí tenkovrstvé stěrky. Kuchyňská linka, která byla do té doby v tmavé místnůstce bez oken byla přesunuta do prostoru obývacího pokoje. Bohužel s ohledem na stáří budovy se objevilo pár kosmetických vad, které se budeme snažit, co nejdříve dát do pořádku tak, aby seNový obývací pokoj s kuchyňskou linkou zde novým nájemcům spokojeně žilo.

Další investicí do čp. 15 v Heřmanicích byla oprava jedné štítové zdi. Došlo k otlučení staré opadávající omítky, zazdění nadbytečných otvorů tak, aby nedošlo k poškození střechy při větším poryvu větru a prostříknutí spár, aby zdivo dále nedegradovalo. Mnozí se nás ptali, proč nedošlo rovnou ke kompletní opravě fasády na celém domě. Ano i tato investice je v plánu. K opravě pouze tohoto štítu jsme přistoupili z důvodu plánované rekonstrukce vedlejšího objektu. Kde máme mimo jiné v plánu opravu střechy poškozené plechem, který při vichřici odlétl ze střechy kostela. A neradi bychom, aby novou střechu poškodila opadávající omítka nebo cihly budovy čp. 15.

Občané nás také často upozorňují na stav hřbitova v Heřmanicích. V uplynulémHřbitovní brána roce došlo k dokončení úklidu nevábné hromady hlíny a odpadu, která se za hřbitovní zdí tyčila několik desítek let. Povrch pod velkoobjemovými kontejnery a na příjezdové cestě byl upraven pomocí asfaltového recyklátu. Pískovce tvořící práh brány hřbitova byly přeloženy tak, aby šla brána opět zavírat. A podařilo se nám také vyjednat bezúplatný převod ¼ hřbitova, která byla ve vlastnictví obce Dolany. Do budoucna máme smělé plány hřbitov kompletně rekonstruovat tak, jak se to podařilo například v obci Kocbeře.

Upraveno bylo také blízké okolí Obecního úřadu v Heřmanicích. Byla instalována nová vstupní brána na dvůr, položena zámková dlažba a oplocení před hlavním vstupem do budovy úřadu.

Další krok kupředu jsme zaznamenali i ohledně územního plánu obce. Projekční kanceláří byly zapracovány poslední požadované úpravy, tyto byly předběžně schváleny oddělením územního plánování odboru výstavby v Jaroměři. Kompletní územní plán byl vytištěn a zaslán na adresu našeho úřadu a poté byl bez zbytečného prodlení předán na odbor výstavby. Čekáme pouze na opakované projednání územního plánu, které má iniciovat odbor výstavby. Bohužel nám do toho takzvaně hodil vidle Covid 19 a opatření proti jeho šíření, kvůli kterým nelze v současnosti toto opakované jednání svolat.

V uplynulém roce bylo vytěženo přes 300 m3 kůrovcového dřeva. Vzniklo nám tak spoustu holin, které bylo, je a bude nutné znovu osadit novými stromky. Na těžbu, úpravu terénu a výsadbu nových stromků se nám podařilo zažádat o dotace a pevně věříme, že naší žádosti bude vyhověno. Již bylo vysazeno 3 000 ks dubů. Většina smrků zasažených kůrovcem již byla vytěžena. Na skládce nám zbývá posledních cca 30 kubíků vytěženého palivového dřeva, které jsou již zadány a budou v nejbližší době odvezeny kupcem. Jistě jste také zaznamenali, že je nyní z důvodu kůrovcové kalamity velký převis nabídky dřeva na poptávkou. Z prodeje dřeva za dobrou cenu máme proto velkou radost.

Byly zahájeny projekční práce na výstavbu vodovodu a kanalizace. Na tyto projekční práce se nám podařilo získat dotace v celkové výši 600.000,- Kč, které tak pokryjí většinu nákladů. Proběhla komunikace s vlastníkem pozemku, který byl do té doby nekontaktní a byla předběžně sjednána možnost vést vodovod a kanalizaci přes tento pozemek. Pokud se další jednání budou ubírat správným směrem, významně se zjednoduší a zlevní připojení domů na druhém břehu Labe v Heřmanicích a Běluni.

Zahájili jsme jednání s ŘSD o možnosti převedení pozemků pod chodníky v Heřmanicích do vlastnictví obce. Značně by to zjednodušilo výstavbu vodovodu a kanalizace a následnou úpravu povrchu chodníků.

Pracujeme na vytvoření přechodu pro chodce v Heřmanicích. Před pár dny nám dorazila cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace. Ano, projektové dokumentace. I na pár obyčejných pruhů na silnici musí být projekt, který musí být následně schválen příslušnými orgány. Jak se ukázalo vytvoření těch pár pruhů, není úplně snadná věc. Nejvíce jsme zápasili s rozhledovými vzdálenostmi, které činí 50 m na každou stranu a maximální délkou přechodu 7 m, což v naší zatáčce není jednoduché splnit. Nakonec bylo při návštěvě por. Bc. Davida Kulta z dopravního inspektorátu PČR vytipováno několik vyhovujících míst. Následně vyvstal problém s povinným osvětlením přechodu. Základ konstrukce má totiž rozměr 1 x 1 m a na vytipovaných lokalitách nebylo po obou stranách vozovky dostatek místa pro uložení základu. I tento problém se nám podařilo překonat. Ale nebudeme zastírat, že vytvoření přechodu bude ještě běh na dlouhou trať, neboť jen samotné projekční práce a vyjádření orgánů bude trvat několik měsíců.

V Heřmanicích ve směru na Běluň se nám podařilo instalovat dvě nové lampy veřejného osvětlení u domů čp. 27 a 28.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovení nových autobusových zastávek, kterými bychom chtěli postupně nahradit stávající zastávky v havarijním stavu. Zastávku ve Slotově bychom chtěli také opatřit další lampou veřejného osvětlení, která by osvítila alespoň zastávku ve směru na Jaroměř.

Naším obrovským trnem v patě je rekonstrukce mostu ve Slotově, respektive její průtah.Most ve Slotově Nicméně došlo k předělání původního projektu tak, že nebude vytvořen původně plánovaný val, který by nahradil již zdemolovaný inundační most. Nýbrž bude komunikace v tomto místě snížena tak, aby v případě povodní netvořila překážku toku. Sice nebude v době povodní možné přejít přes most suchou nohou, ale zároveň nebude přímém v ohrožení rodinný dům, který stojí v blízkosti mostu. Úprava projektu, následné schvalování příslušnými orgány a přepracování prováděcí dokumentace způsobily toto dlouhé zdržení. Za což se občanům hluboce omlouváme. Předběžně máme přislíbeno zahájení stavebních prací do konce roku 2020.

Podařilo se nám iniciovat zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru Brod nad Labem, které by se měly naplno rozjet v roce 2021. Od těchto úprav si slibujeme vyřešení dlouholetých sporů s vlastníky pozemků, které přímo sousedí s obecními cestami. A dále vytvoření opatření zabraňujících erozi půdy a bleskovým záplavám.

Nemalé úsilí a čas vynakládáme na vymáhání pohledávek. Děkujeme proto všem občanům, kteří platí poplatky, nájmy, pachty a jiné řádně a včas, velmi si toho vážíme.

Datum vložení: 11. 11. 2020 14:00
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2020 14:24
Autor: Ing. Markéta Jelínková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5