Obec Heřmanice
Obec Heřmanice okr. Náchod

Rok po volbách

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Pomalu jsme se ani nestihli rozkoukat a už je za námi první rok ze čtyřletého volebního období. Rádi bychom se tedy ohlédli a shrnuli, co se za tu dobu v naší obci podařilo změnit k lepšímu a kde sice snaha byla, ale zatím to tak úplně nevyšlo….holt každý den není posvícení.

Období pro nás začalo nesnadně, a to v podobě nepopulárního zvýšení poplatků za svoz odpadů. Věřte, že ani pro nás tento krok nebyl příjemný. Aby nemuselo v příštích letech dojít k dalšímu razantnímu zvyšování tohoto poplatku, byl rozšířen počet kontejnerových míst pro tříděný odpad a zároveň nám přibyly kontejnery na kovové obaly. Ve snaze ušetřit za svozy jsme trochu experimentovali s četností svozu papíru, což jste možná zaznamenali v podobě přeplněných kontejnerů. Experiment bohužel ukázal, že tudy cesta k ušetření peněz z rozpočtu nevede a čistota v okolí kontejnerů a komfort při odkládání odpadů je přednější. Další nepřehlédnutelnou změnou je vytvoření zpevněných ploch pod kontejnery tak, aby bylo možné tato místa lépe udržovat upravená a aby samotné kontejnery netrpěly vlivem vlhké rozbahněné půdy. Dále byl „dotažen“ dotační titul na pořízení nových velkoobjemových kontejnerů, který byl připraven již minulým zastupitelstvem. Proto mohl být umístěn kontejner na bioodpad na nové stanoviště v Heřmanicích u hřiště. Těší nás, že je občany hojně využíván. Pokud Vás napadá další stanoviště, kde by mohl být umístěn další kontejner na bioodpad, budeme rádi, pokud si svůj nápad nenecháte pro sebe. Mějte však, prosím, na paměti, že kontejner by měl být umístěn na dobře přístupném místě a na obecním pozemku. Další příjemnou změnou v oblasti odpadu je „vyřešení“ hromady hlíny a odpadků, která hyzdila blízké okolí hřbitova. Odpad byl vytříděn, překatrován a z větší části již zlikvidován, hlína byla uložena a v budoucnu bude použita na zarovnávání terénu. Zbývající část skládky bude zlikvidována hned, jak to dovolí počasí a bude dostupná technika. Vznikl tak prostor pro umístění velkoobjemových kontejnerů, které již nebudou tolik bít do očí při návštěvě hřbitova.

Na podnět občanů byly v obcích nově také umístěny lavičky, a to zejména v blízkosti cyklostezky. Dalším krokem ke zkrášlení obce bylo vytvoření nové výsadby u Mateřské školy v Heřmanicích a umístění pamětního kamene před kostel v Heřmanicích k připomínce našeho významného rodáka Albrechta z Valdštejna. Zpevněná plocha v podobě zámkové dlažby byla položena také na autobusové zastávce v Běluni a pod přístřeškem na hřišti v Heřmanicích. Na doporučení dendrologa jsme byli bohužel nuceni skácet lípu u mostu v Brodě. Útěchou nám může být jen to, že kmen stromu bude použit k vytvoření řezbářských výrobků.

Protože zub času je patrný také na obecních budovách, bylo v uplynulém roce opraveno oplechování střechy a vyměněno zábradlí na schodišti budovy obecního úřadu. Dále jsme oprášili projekt na opravu mostu ve Slotově, který je v havarijním stavu. Nyní je v běhu výběrové řízení na zhotovitele oprav. Opravena byla také cesta v Brodě od křížku směrem k domům čp. 37 a 38. Nečekaně musela být opravena kůlna u domu čp. 15, jejíž střecha shořela po zásahu bleskem. Celá oprava střechy byla pokryta z pojištění. Průběžně jsou také vyměňovány lampy pouličního osvětlení za novější a úspornější LED technologii. Předem děkujeme za upozornění na nefunkční lampy pouličního osvětlení, aby mohly být co nejdříve opraveny nebo vyměněny. Bohužel není v našich silách lampy pravidelně a často kontrolovat. Na podnět obyvatel Slotova byly vyměněny některé dřevěné prvky na dětském hřišti, které byly vlivem počasí ve špatném stavu.

Smutný pohled byl také na rozbořenou zeď pod kostelem v Heřmanicích. Po snaze vyzvat k opravě vlastníka zdi, Římskokatolickou farnost, která bohužel skončila neúspěchem, byla zeď opravena s minimálním nákladem za pomoci dobrovolníků. Tímto děkujeme panu Liboru Dleskovi, Milanu Dleskovi, Václavu Suchanovi, Adamu Prokšovi, Radku Horčičkovi, Vladimíru Heralovi a Miloši Innertovi, kteří si našli čas a nezištně pomohli.

Možná jste zaznamenali pohyb geodetů a projektantů v obci Heřmanice. Již byly totiž zahájeny práce na zpracování projektu vodovodu a kanalizace. Na financování zpracování projektové dokumentace se budeme snažit v příštím roce získat dotaci.

Byly uzavřeny nové pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce a nájemní smlouva na nebytový prostor. Rozpočet obce si tak ročně polepší téměř o 60.000,- Kč. Část volných finančních prostředků obce bylo přesunuto na termínovaný účet. Očekávaný roční výnos z této transakce je 72.000,- Kč.

Abychom mohli lépe hájit zájmy obce a vymáhat její pohledávky, byla v uplynulém roce uzavřena smlouva o pojištění právní pomoci se společností DAS, jejíž pomoc jsme již „bohužel“ byli nuceni několikrát využít.

Do rozpočtu obce každý rok přitečou peníze ze zdanění hazardních her. Je nepsaným pravidlem, aby tyto peníze byly použity na podporu sportovních aktivit. Rozhodli jsme se proto vyhovět prosbám místní mládeže a nechali jsme na heřmanické hřiště instalovat workoutové prvky. Nosíte-li v hlavě konkrétní nápad, který by podpořil další sportovní vyžití v obci, rádi se s ním seznámíme.

 

A na čem budeme pracovat příští rok?

Rádi bychom požádali o provedení komplexních pozemkových úprav. K žádosti již byly připojeny potřebné podpisy vlastníků zemědělské půdy v katastru Brod nad Labem. Nyní oslovujeme vlastníky zemědělské půdy v katastru Heřmanice a Běluň. Podpisy potřebné pro zahájení KPÚ v katastru Slotov se nám zřejmě nepodaří shromáždit, ale budeme apelovat na Státní pozemkový úřad, aby KPÚ v tomto katastru zahájil z moci úřední.

Čekáme na instalaci nového pouličního osvětlení v Heřmanicích u domů čp. 27 a 28 směrem k autobusové zastávce „Heřmanice BONO“.

Chtěli bychom také konečně dořešit územní plán, který „uvízl“ na stavebním úřadě v Jaroměři z důvodu velké vytíženosti úřadu.

Dalším plánem je péče o obecní budovy a jejich rekonstrukce. V našem hledáčku je zejména jeden z bytů v domě čp. 15, jehož vnitřní dispozice nejsou příliš vyhovující dnešnímu standardu bydlení. Dále prostor garáží a zázemí pro zaměstnance také v domě čp. 15. Dalším naším zájmem bude vytvoření klubovny pro mladé hasiče v budově čp. 20 tak, aby mohla vyrůst nová generace dobrovolných hasičů a posílit tak poněkud prořídlé řady našeho SDH. A v neposlední řadě bychom chtěli zdárně rozběhnout opravu mostu ve Slotově a části mostu v Brodě.

Samozřejmě se budeme nadále snažit pružně reagovat na Vaše podněty, připomínky a konstruktivní kritiku, kterými nás pravidelně zahrnujete na veřejných zasedáních zastupitelstva. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali.

Datum vložení: 13. 11. 2019 20:32
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2019 20:40
Autor: Jelínková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2