Obec Heřmanice
Obec Heřmanice okr. Náchod

Odpady

svozy 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 204.31 kB

Pravidla pro odkládání odpadů stanovuje aktuálně platná vyhláška:

č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Heřmanice

Výši poplatku za svoz odpadů stanovuje aktuálně platná vyhláška:

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-final.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 924.57 kB

platnost od 1.1.2022

Poplatek je splatný buď jednorázově do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou splátkách do 30. 4. a 31. 8. příslušného kalendářního roku. Můžete jej uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Heřmanicích či převodem na bankovní účet č. 6923551/0100. Jako variabilní symbol uveďte kód složený z čísla popisného Vaše domu a z dvojčíslí pro jednotlivé místní části 01 - Heřmanice, 02 - Běluň, 03 - Brod a 04 - Slotov. Bydlíte-li např. v Heřmanicích na čp. 3, uvedete jako variabilní symbol 0301 nebo 301 (obě varianty jsou možné).

 

Směsný komunální odpad

Svoz směsných odpadů z naší obce zajišťují Technické služby města Dvora Králové n/L, a to každý sudý týden ve čtvrtek, tedy ve 14 denním intervalu.

V případě, že nebyla Vaše popelnice vyvezena, přestože jste ji umístili na obvyklé místo, nejprve se ujistěte, že neobsahovala odpad, který do ní nepatří (např. stavební suť, nebezpečný odpad atd.) nebo nebyla přetížena. V minulosti se již několikrát stalo, že nebyla vyvezena popelnice, která obsahovala popel zalitý vodou jako opatření proti vznícení. Popelnice je následně velmi těžká a při zdvihu k výsypu do auta se může deformovat nebo úplně zničit. Pokud byl obsah popelnice dle Vašeho názoru v pořádku, dejte nám vědět a situaci budeme řešit s Technickými službami.

 

Tříděný komunální odpad

V naší obci jsou umístěny sběrné nádoby pro třídění plastů, papíru, skla, kovů, textilu, jedlých tuků, elektroodpadu a také kontejnery na bioodpad. Na obecním úřadě si můžete také vyzvednout oranžové pytle na nápojové kartony.

Pokud si nejste zcela jisti, kam který odpad patří můžete se pokusit najít odpověď na svou otázku zde.

Na některých obalech můžete nalézt číselný kód v trojúhelníku z šipek, který Vám může při třídění také pomoci. Recyklační kódy obalů a kam je vyhodit můžete nalézt zde.

 

Plasty

Svoz žlutých kontejnerů zajišťuje společnost Marius Pedersen a. s. každé pondělí.

Pokud máte větší množství plastového odpadu, kterého se chcete zbavit, buďte, prosím, ohleduplní k ostatním občanům a snažte se odpad do kontejneru dát po částech, abyste ho naráz úplně nezahltili. Případně "docpěte" kontejner svým odpadem v předvečer svozu.

 

Papír

Modré kontejnery také sváží společnost Marius Pedersen a. s., a to každý lichý týden ve čtvrtek, tedy ve 14 denním intervalu.

V případě většího množství papíru, kterého se potřebujete zbavit, postupujte, prosím obdobně jako u plastů.

 

Kovy

Kovové obaly můžete vhazovat do sběrných nádob s šedou nálepkou. Máte-li větší množství kovových obalů či rozměrnější kovové předměty, které by bylo problematické vhodit do nádob, můžete je po předchozí domluvě vhodit do velkoobjemových kontejnerů umístěných za hřbitovem.

Obec každoročně pořádá sběr železného šrotu, kdy je možné se zbavit většího množství železného odpadu s minimálním úsilím. Svoz železného šrotu zajišťují místní dobrovolní hasiči.

 

Textil

Nepotřebný textil můžete vhodit do bílého kontejneru u bývalé továrny v Heřmanicích. Prosíme, abyste vhazovali pouze čistý textil ideálně zabalený v igelitovém pytli.

 

Jedlé tuky

V obci můžete nalézt také červené sběrné nádoby na jedlý tuk. Tuk nalijte do PET láhve s pevným uzávěrem, tak aby se obsah láhve neměl šanci rozlít po vhození uvnitř sběrné nádoby. Jedlý tuk nalitý přímo do kanalizační sítě působí značné problémy při čištění odpadních vod. Obecní ČOV sice ještě nemáme, ale prosíme o třídění tohoto odpadu již teď.

Podrobnější informace jak tuky správně třídit naleznete zde (199.87 kB)
 

 

Nápojové kartony

Nápojové kartony můžete ponechat v igelitovém pytli (ideálně zavázaném a průhledném) poblíž kontejnerů na tříděný odpad. V době úředních hodin případně v době otevírací doby knihovny si můžete na obecním úřadě zdarma vyzvednout oranžové pytle přímo určené na nápojové kartony.

 

 

EKOLAMP

Obec Heřmanice uzavřela Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s firmou EKOLAMP s.r.o..

V prostorách Obecního úřadu v Heřmanicích je umístěna "Malá sběrná nádoba", kde lze odložit nefunkční úsporné kompaktní zářivky a výbojky. Od 1. ledna 2021 lze ukládat také klasické i halogenové žárovky, a to včetně autožárovek.

Další informace:

www.ekolamp.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4